Hvor vanlig er bruk av digitale valutaer?

Det har blitt gjennomfør mange undersøkelser for å avgjøre hvor vanlig bruk av digitale valutaer faktisk er. Tallene indikerer at det først og fremst er folk mellom 22 og 37 år som velger å bruke dem. Noe annet som er interessant å merke seg er at undersøkelser viser at andelen menn som eier e-valutaer er dobbelt så høy som andelen kvinner. Interessant nok er andelen voksne som eier kryptovalutaer relativt lavt, på rundt 10 %.

Prosentandelen av personer som er imot bruk av digitale valutaer fordi de anses som unyttige er fremdeles relativt høy. Når det gjelder hva det er som får folk til å skaffe seg elektroniske valutaer, påpeker flertallet at de er drevet av troen på at kryptovalutaer er en revolusjonerende nyhet. Omtrent en fjerdedel av folk peker på den høye verdiøkningen som drivkraften for beslutningen. Det er også observert en økning i andelen folk som har tenkt å bruke digitale valutaer som betalingsmetode. I følge tilgjengelige data, er denne andelen nå over 10%.

 

 

Det er bitcoin som leder vei. Siden 2020, har verdien av alle bitcoin-mynter oversteget 200 milliarder dollar. Dette er nesten fem ganger så mye som ethereum, den nest mest brukte digitale valutaen. Men, dette er ikke den høyeste markedsverdien bitcoin har nådd opp gjennom årene. I 2017 var nemlig verdien på over 300 milliarder dollar.

Det største markedskrasjet så langt kom i 2018, da bitcoin var verdt litt over 50 milliarder dollar. Markedsverdien til den digitale valutaen har ganske enkelt falt på grunn av den stadig økende interessen.

Når det gjelder ethereum, nådde markedsverdien andreplass etter bitcoin, med en verdi på rundt 40 milliarder dollar.